Vámosszabadi

Vamosszabadi

Zložený tvar maďarského názvu obce nám pripomína, že na tomto území sa kedysi nachádzali dve dediny. Kým slovo "Vámos" svedčí o tom, že Alsóvámos bol mýtnym miestom cez dlhé stáročia, v časti "Szabadi" sa zachoval názov niekdajšej dediny Győrszabadi. Vámosszabadi je zároveň cestným hraničným prechodom smerom na sever. Most cez Dunaj má kultúrno-historickú hodnotu. Pôvodný kostol dediny zo 14. storočia bol zničený počas tureckých bojov. Nástenné maľby novšieho kostola z polovice minulého storočia sú dielom neznámeho talianskeho maliara. V roku 1896 dedinu postihla povodeň. Kostol bol zrenovovaný v roku 1994. Severne od obce sa nachádza lokalita nazývaná Vörösrét ("Červená lúka"), ktorá sa vyznačuje výskytom viacerých chránených rastlinných druhov. Medzi kanálmi, juhozápadne a západne od zastavanej časti sa nachádza lokalita Körtvélylapos ("Hrušková jamina"). Na území Malého žitného ostrova sa jedine v tejto lokalite vyskytuje iskerník veľký alebo mäta vodná. V centre obce sa skvejú vodné plochy 4 rybárskych jazier. Lev stojací v ľavej časti erbu obce symbolicky poukazuje na skutočnosť, že niekdajšie obce boli viac ako 600 rokov súčasťou rozsiahleho majetku rodu Héderváryovcov. Na pravom boku erbu vidíme hrotmi navon otočenú pluhovú radlicu – lemeš a vľavo vedľa neho čerieslo, ktoré poukazujú na agrárny charakter dediny. Veniec zlatých dubových lístí okolo štítu symbolizuje lesy obklopujúce obec. Prepojený veniec symbolizuje zlúčenie dvoch obcí v roku 1950.

Ubytovanie

Programy