Rajka

Rajka
Prvá písomná zmienka o Rajky pochádza zo začiatku 13. storočia. V minulosti sa obec volal „Rákfalva“, lebo hlavnou obživou miestnych obyvatel’ov bola rakárenie. Nemeckí osadníci dali obci meno Ragendorf. V minulosti obec disponovala i s tržnou právou, čo výrazne podporovala jej rozvoj. V súčasnosti v Rajke je hraničný priechod do Slovenskej republiky. Najkrajšou pamätihodnost’ou tu je rímskokatolícky kostol. Veža kostola pochádza z 13. storočia, a bola vytvorená z rimanskej strážnej veže. Pred kostolom leží kalvária. Významný je i kaštiel’ Zichyovcov, evanjelický kostol a park sôch pri hraničnom priechode. Obec je východiskovým bodom pre milovníkov vodných túr.

Ubytovanie

Magán szálláshelyek
9224 Rajka, Ady Endre u. 14.
Tel.: +36 20 454 9476

Programy

9224 Rajka, Ady Endre u. 14.
Tel.: +36 20 454 9476