Nagybajcs

Nagybajcs

Nagybajcs je obec ležiaca na brehu Dunaja s vyše 900 ročnou históriou. Obývajú ju maďarski obyvatelia. Keď sa v roku 1252 s názvom "villa Boych" prvýkrát spomínala v jednej daravocej listine ako šľachtický majetok, bola pravdepodobne malou rybárskou dedinou. Charakter rybárskej dediny potvrdzujú úzke uličky aj rozloženie priestranstiev. V dobe tureckej nadvlády obec opustili jej maďarskí obyvatelia, a znovu zaľudnená bola len okolo roku 1688 šľachtickými obyvateľmi. Onoho času ležali na jej hranici aj obce Kenderes-medve a Egyházas-medve, ktoré vymreli za tureckých čias. Obec dostala erb a vlajku v roku 2001.

Ubytovanie

Programy