Szigetköz Turizmusáért Egyesület

2009. szeptember 17-én 52 taggal (4 önkormányzat, 6 civil szervezet, 42 vállalkozó) megalakult, illetve időközben új jelentkezőkkel közel  142 tagúra bővült a Szigetköz Turizmusáért Egyesület, mely megfelel az új felfogású turisztikai marketing feladatokat ellátó térségi turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) szervezetnek, hiszen több lábon állva fogja össze a térségi idegenforgalom közvetlenül és közvetve érintett szereplőit közösségi cél érdekében.

Egyesületünk úgy gondolta, hogy egyesületi formában nagyobb lehetőség van pályázatokat benyújtani, mint közalapítványként, hiszen a jelenleg és a jövőben kiírásra kerülő turisztikai (elsősorban marketing) pályázatok elbírálásában az ilyen ún. TDM szervezetek előnyt élveznek. Ezért 2010. június 1-jével a Mosonmagyaróvár Idegenforgalmáért Közalapítványtól az Egyesület átvette a Tourinform Iroda működtetését.

Az Egyesület céljai:

 

Az Egyesület célja a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló idegenforgalom fejlesztése:

 

•  a térség turizmusában tevékenykedők szakmai összefogása,

•  a térség idegenforgalmában tevékenykedők érdekképviseletének ellátása,

•  a térség idegenforgalmának fellendítése,

•  térségi szinten a marketing ismeretek továbbadása, jó gyakorlat elterjesztése

 

Az Egyesület feladatai a kitűzött célok megvalósítása érdekében:

 

•  feladatai elvégzésében együttműködik a helyi turisztikai információs irodával,

•  turisztikai desztinációs menedzsment szervezet létrehozása, működtetése

•  elvégzi a térség turisztikai marketing feladatait (arculatépítés, kommunikálás médiában, PR),

•  szervezi, koordinálja és támogatja a turisztikai kiadványok létrehozását és egyéb turisztikai kiadványokban a térség megfelelő színvonalon történő megjelenítését,

•  közvetíti a turisztikai termékeket a hazai és külföldi piacra,

•  részt vesz a működési területén lévő turisztikai termékek fejlesztésében és új turisztikai termékek létrehozásában (kulturális-, öko-, horgász-, bor-, lovas-, rendezvény turizmus stb.),

•  együttműködik a kistérség, a megye és a régió szakmai szervezeteivel,

•  kezdeményezi új turisztikai rendezvények létrehozását, valamint részt vesz hagyományos rendezvények lebonyolításában (ezek tervezésében és koordinálásában, finanszírozásához szponzorok megkeresésében),

•  serkenti a térség innovációs képességét a turizmus területén,

•  turisztikai fejlesztések megvalósítása érdekében kezdeményezéseket tesz a településfejlesztés irányaira vonatkozóan a képviselő-testület(ek)nek,

•  kérdőíves felméréseket végez a vendégek és más érintettek körében,

•  szakmai segítséget nyújt a turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez, bemutatásához,

•  elősegíti a tájgondozást, a természet és környezet védelmét, a tájtermékek honosítását, hasznosítását és forgalmazását,

•  szakmai segítséget nyújt a pályázat-figyelésben és a pályázatok megírásában: a tagok részére, a települések programjaihoz, egyéb fejlesztési célokhoz, az egyesület működéséhez.

[pdf-embedder url="https://szigetkozportal.hu/wp-content/uploads/A-Szigetkoz-Turizmusaert-Egyesulet-egyseges-alapszabaly_231219.pdf" title="A Szigetköz Turizmusáért Egyesület egységes alapszabály_231219"]

Alapszabály

A Szigetköz Turizmusáért Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 61-63. §-ai alapján az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

Arculati kézikönyv