Alapszabály

A Szigetköz Turizmusáért Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 61-63. §-ai alapján az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

Alapszabályzat.pdf

Alapszabály

A Szigetköz Turizmusáért Egyesület egységes alapszabály

Második szabály

A Szigetköz Turizmusáért Egyesület egységes alapszabály