Danube Islands Coordination

Egyesületünk a szlovákiai Slovenský dom Centrope vezető partnerrel közösen sikeresen pályázott az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapján, ahol a Danube Islands Coordination projekt című SKHU/WETA/1901/4.1/216 számú pályázat támogatást nyert.

A projekt teljes költségvetése (beleértve a Vezető Partner és Szigetköz TDM): 55 576,50 EUR

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.07.01.

A projekt megvalósításának vége: 2021.10.31.

A „Danube Islands Cooperation” projekt a Danube Islands projektből származó aktivitásokhoz és együttműködéshez kötődik, amely az Interreg V-A SK-HU 2014-2020 program Kis projektjeinek alapján belül valósult meg, és a Kis-Duna turisztikai desztináció fejlesztés-stratégiájának és marketing-stratégiájának teljesítéséhez járul hozzá, és amely a helyi stakeholderekkel került kidolgozásra a Danube Bike & Boat projekt keretén belül. A projekt célja a Danube Islands közös, határon átnyúló desztináció intézményi együttműködésének és fejlesztéskoordinációjának a növelése. A projekt célja a fejlesztés-stratégia aktualizálása és a kapacitás-erősítés által hozzájárulni az összesített aktivitás-koordináció növekedéséhez a területen, valamint aktívabban hozzáállni és erősíteni a közös, határon átnyúló aktivitásokat. A projekt részét képezi a helyi közösségek és a határmenti terület lakosai együttműködésének az erősítése a hosszútávú fenntartható rendezvények megvalósítása által, a lakosok felé történő kommunikációhoz való innovatív hozzáállás által, és a közös, szlovák-magyar turisztikai desztináció propagálása által.

Projekt megvalósítása során egyesületünk a következő aktivitásokat végzi el:

A desztináció fejlesztés-stratégiája aktualizálásának kidolgozása 2020-2025 időszakra.

A desztináció négy nyelvű turisztikai brossuráinak elkészítése 10.000 példányban.

Csallóköz-Szigetköz turisztikai látványtérkép elkészítése.

Partnerséget építünk

Európai Regionális Fejlesztési Alap

http://www.skhu.eu      www.rdvegtc-spf.eu

A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.